Advance Groep

Advance Groep ondersteunt uw organisatie bij complexe organisatie-veranderingen of persoonlijke ontwikkelingen. Daar waar strategische veranderingen, personele- en/of managementvraagstukken daadwerkelijke performance verandering vereisen brengen wij een merkbare beweging teweeg. Altijd met respect voor de mens die de vooruitgaande beweging maakt. Wij zijn puur betrokken en helpen u en uw organisatie de verbinding te maken tussen weten (know-how) en doen (show-how). Door het ontwerpen en ontwikkelen van organisatie- en mensgerichte maatwerk interventies op het gebied van training, coaching (on the job) en assessments, creƫren wij een veilige en betrouwbare omgeving. Alle mensen zijn immers uniek in hun gelijkenis met alle anderen. Dit is de toegang tot borging en vormt daarmee de basis van de gewenste resultaten.

Website: http://www.advance-groep.nl