Frankort & Koning

Frankort & Koning is een internationale organisatie die handelt in groente en fruit, met de wereld als bron en Europa als markt. Al sinds de oprichting in 1985 is Frankort & Koning dé betrouwbare schakel tussen producenten/aanbieders en retail/grootwinkelbedrijven. Met passie voor het product, kennis van de markt en hart voor zowel klant als leverancier. Het inkopen en leveren van groente en fruit dat voldoet aan alle wensen en eisen van de consument, inclusief voedselveiligheid, tegen een marktconforme prijs. Dát is wat de professionals van Frankort & Koning dagelijks motiveert. De kernwaarden van Frankort & Koning zijn: energiek, betrouwbaar, onafhankelijk, met passie en lef. Door de ideale mix van bronnen en omdat Frankort & Koning optreedt als schakel tussen de juiste aanbieder en de passende afnemer, ontstaat de perfecte win-win situatie.

Website: http://www.frankort.nl