Overheid stopt met quotum arbeidsgehandicapten

09 oktober 2018

De overheid verplicht zichzelf niet langer om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Het quotum arbeidsgehandicapten dat in dienst is bij de overheid wordt consequent niet gehaald. Marktpartijen halen het streefaantal wel. Om gezamenlijk de norm toch te halen, wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) de scheiding tussen markt en overheid opheffen.

Van Ark zoekt naar nieuwe manieren om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. In september zag zij af van het plan om arbeidsgehandicapten een lager loon te bieden. Ze wil een eerdere maatregel, de afspraak dat de overheid 25.000 arbeidsgehandicapten aanneemt en het bedrijfsleven 100.000, op de schop nemen.

Dat streefgetal wordt gehaald door het bedrijfsleven, maar de overheid haalt het aantal jaar na jaar niet. De regels rondom registratie maakt het overheden lastig om aan de norm te voldoen, zegt een woordvoerder van de minister.

Overheden kopen diensten in, zoals schoonmaakbedrijven, cateraars en bedrijven in de groenvoorziening, diensten waar relatief veel arbeidsgehandicapten werken. Deze tellen niet mee in de registratie van arbeidsgehandicapten voor de overheid, maar wel voor het bedrijfsleven.

Het effect hiervan kan zijn dat overheden het werk voortaan niet meer door marktpartijen laten doen, maar het zelf organiseren, zegt Bert Doek van belangenvereniging Cedris, en dan worden er juist geen nieuwe banen gecreëerd. "De regels moeten eenvoudiger, en dit is slechts een onderdeel van een totaalpakket dat nodig is."

De linkse oppositie vreest dat de overheid door de nieuwe opzet gemakkelijk wegkomt. Maar de nieuwe werkwijze 'ontslaat overheidswerkgevers zeker niet van hun verantwoordelijkheden', schrijft de staatssecretaris. Ze gaat daarom strengere afspraken maken met overheidswerkgevers. Voor de Tweede Kamer zich in november buigt over de begroting van haar ministerie werkt ze uit hoe ze wil zorgen dat de overheid zich blijft inspannen om arbeidsgehandicapten te werven.

Bron: NU.nl


Naar het overzicht