55-plusser

Langdurig werkloos het overkomt steeds meer 55-plussers. Terwijl deze groep over vele kwaliteiten beschikt. Kennis, ervaring en bewezen loyaliteit maakt het interessant om een 55-plusser in dienst te nemen. Ook zijn er aantrekkelijke regelingen beschikbaar voor de werkgever.

Voor de werkzoekende zijn er vanuit het UWV ook regelingen en activiteiten om de kans op een nieuwe baan te vergroten. BijzondereMensen brengt de ingeschreven 55-plusser onder de aandacht bij de aangesloten werkgevers. De werkgever en werkzoekende kunnen elkaar vinden via hun persoonlijke account.

Regelingen/ Voordelen werkgever

Loonkostenvoordeel
Dit was voorheen de mobiliteitsbonus.
Deze regling geldt voor werkzoekende met een uitkering van 56 jaar en ouder. Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een oudere werknemer vanuit een uitkeringsstituatie in dienst neemt of houdt. Via de loonbelasting kunt u dit opgeven. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie nodig van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

No Risk Polis/compensatieregeling
Nu kan een werkgever nog na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering krijgen als u ziek wordt indien u geboren bent voor 08 juli 1954 en daarnaast 52 weken een WW-uitkering ontving en u vanuit de WW bij werkgever in dienst bent gekomen.

Proefplaatsing
Heeft u uitzicht op een baan, maar twijfelt de werkgever of u het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. U gaat dan (maximaal) 2 maanden werken bij een werkgever. Met behoud van uitkering kunt u toch weer werkervaring op doen en laten zien wat u waard bent, terwijl de werkgever geen financiële lasten hoeft te dragen. Een win-win situatie dus. 

Maatwerk

Voor al deze regelingen geldt dat het maatwerk is, dus laat u op maat informeren wat er voor u als werkzoekende of werkgever geldt door BijzondereMensen.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om als 55-plusser aan het werk te komen of bent u werkgever en kunt u wel een 55-plusser gebruiken, neem dan contact op met BijzondereMensen. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar worden gebracht.