re-integratie 2e spoor


Geen passend werk bij de eigen werkgever?

 De werkgever is dan verplicht om re-integratie tweede spoor in te zetten. Re-integratie tweede spoor houdt in dat de werkgever de werknemer intensief laat ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Deze verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter wordt veelal uitbesteed aan re-integratiebureaus die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van een arbeidsongeschikte werknemer. 
BijzondereMensen werkt samen met deskundige adviseurs (arbeidsdeskundigen, jobcoaches, jobhunters) en biedt aangesloten werkgevers tegen aantrekkelijke tarieven deze diensten aan om uw werknemer te laten re-integreren. Voor het slagen van het traject staan snelheid, daadkracht en duidelijkheid voorop. 
Aangesloten werkgevers kunnen hun medewerkers 2e spoor ook via hun persoonlijke account meenemen in de bemiddeling bij BijzondereMensen (E-matching).

WIA-aanvraag na 2 jaar ziekte

Als na twee jaar de werknemer vanwege ziekte nog steeds niet in staat is om in zijn oorspronkelijke functie te werken en ander werk ook niet mogelijk is gebleken (ook niet bij een andere werkgever), dan kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Toezegging van deze uitkering is afhankelijk van de inspanningen die zowel de werkgever als de werknemer hebben verricht.

Zorg voor voldoende inspanning

De werkgever en zieke werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie van de werknemer. Als na 2 jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning bij partijen. Onvoldoende inspanning kan leiden tot een sanctie van het UWV. Als de werkgever te weinig heeft gedaan aan de terugkeer naar werk, kan hij verplicht worden om maximaal een jaar extra loon door te betalen. Als de werknemer te weinig heeft gedaan aan de terugkeer naar werk, kan de WIA-uitkering geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Daarom is het belangrijk dat de mening van de werknemer duidelijk in het re-integratieverslag staat.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over re-integratie in het 2e spoor of bent u werkgever en heeft u behoefte aan een informatie, mogelijkheden of tarieven hieromtrent neem dan contact op met BijzondereMensen. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar worden gebracht.