arbeidsdeskundige

Bent u op zoek naar een specialist als het gaat om verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie? BijzondereMensen werkt samen met arbeidsdeskundigen die actief zijn binnen het werkveld van mens, werk en inkomen en kennen alle ins en outs als het gaat om sociale zekerheid. Bij BijzondereMensen kunnen aangesloten werkgevers tegen aantrekkelijke tarieven gebruik maken van arbeidsdeskundige expertise.  

Met welke vragen kunt u terecht bij een arbeidsdeskundige:

 • Zijn de werkzaamheden van mijn (zieke) werknemer nog passend?
 • Is mijn werknemer geschikt voor het uitvoeren van (bepaalde) werkzaamheden?
 • Kan het werk van mijn werknemer worden aangepast door het treffen van aanpassingen en/of voorzieningen op de werkplek?
 • Wat is de loonwaarde van de (nieuwe) werkzaamheden van mijn werknemer?
 • Wat is het (resterende) verdienvermogen/ verdiencapaciteit ofwel de mate van arbeidsongeschiktheid van mijn werknemer? 

Welke onderwerpen kunt u bespreken met een arbeidsdeskundige:

 • Dreigend langdurig verzuim (vanaf 8 weken);
 • Grijs verzuim (twijfelachtig verzuim);
 • Een arbeidsconflict;
 • De inzet van een re-integratietraject;
 • De inzet van een jobcoach; 
 • In dienst name van een arbeidsgehandicapte werknemer (subsidie, voordelen);
 • De uitvoering van de wet verbetering poortwachter;
 • Duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Veel gevraagde diensten

Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (spoor 2 onderzoek)
U vraagt om een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek als u meer duidelijkheid wilt krijgen over de richting van het re-integratiedossier. De arbeidsdeskundige bekijkt of uw werknemer nog in staat is om zijn eigen werkzaamheden uit te voeren, of het eigen werk passend kan worden gemaakt, of er bij de eigen werkgever andere passende functies zijn en of de werknemer nog geschikt is voor werk bij een andere werkgever (spoor 2).

Dossiercheck
Bij het aanvragen van een WIA-uitkering toetst het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende inspanningen zijn gepleegd. UWV legt de werkgever een loonsanctie (3e jaar loondoorbetalingsverplichting) op wanneer blijkt dat de inspanningen van werkgever en/of werknemer onvoldoende zijn. Werkgevers kunnen door de complexe (sociale) wetgeving vastlopen in langdurige verzuimdossiers. Het is dan prettig als een deskundige u kan ondersteunen bij het goed inrichten van uw verzuimdossier. 

Samenwerking

BijzondereMensen heeft een samenwerking met Clijdesdale LoopbaanSupport. 

Meer informatie

Wilt u meer weten hoe BijzondereMensen haar arbeidsdeskundige activiteiten vorm geeft? Of hoe u als aangesloten werkgever uw 2e spoor medewerker in de bemiddeling van BijzondereMensen meeneemt? Neem dan contact op met BijzondereMensen voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.