wat is jobcoaching?

Jobcoaching houdt in dat uw werknemer met een arbeidshandicap (Wajong, WIA, WAO) op de werkplek persoonlijk, intensief en resultaatgericht wordt begeleid en ondersteund door een jobcoach. Voor de werknemer wordt een individueel begeleidingstraject gemaakt, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en behoeftes van zowel de werknemer als de werkgever.

Voor wie is jobcoaching bestemd?

Jobcoaching is met name bestemd voor mensen die op een werkplek extra begeleiding behoeven en die zonder deze begeleiding dreigen uit te vallen. Ook werknemers met veel en constante problemen bij het werken (bijv. door een structurele functionele beperking) kunnen een jobcoach krijgen. Het doel van jobcoaching is het voorkomen van uitval op een (leer/)werkplek en daarmee de duurzaamheid van de baan positief te beïnvloeden.

Wat zijn de kosten van jobcoaching?

In veel gevallen hoeft jobcoaching een werkgever of werknemer niets te kosten. Het UWV financiert namelijk jobcoaching op het werk van een arbeidsgehandicapte werknemer door een erkende jobcoachorganisatie. BijzondereMensen werkt samen met een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. De jobcoach stelt samen met de werknemer een begeleidingsplan op voor 6 maanden. Dit plan wordt ter beoordeling voorgelegd aan de arbeidsdeskundige van het UWV en bij akkoord kan er gestart worden met de begeleiding.

Samenwerking

BijzondereMensen heeft een samenwerking met een erkende Jobcoach bedrijven, Van der Horst & Starke en Wajong Talenten. 

Contact opnemen

Wilt u meer weten over jobcoaching, neem dan contact op met BijzondereMensen. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar worden gebracht.